۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com
mobile logo

Sucrose .h.test

آزمایش Sucrose .h.test :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

تست غربالگری PNH . این ازمایش برای موارد مشکوک به هموگلوبینوری حمله ای شبانه می باشد.

اساس این تست براین است که سوکروز ، محیطی با قدرت یونی کم ایجاد می کند و موجب تسهیل در کمپلمان به گلبول های قرمز می شوند.

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

کاربرد ندارد

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نمونه: *خون ( سوسپانسیون ۵۰درصد گلبول های قرمز بیمار)

        *سرم تازه نرمال متجانس با گروه بیمار

*ظرف : لوله درب ابی ( سیترات سدیم )

موارد رد نمونه

در مواردی از کم خونی های مگالوبلاستیک وکم خونی های همولیتیک اتوایمیون  مثبت کاذب ممکن است دیده شود.

در صورت استفاده از ضد انعقادهای هپارین یا EDTA یا فقدان کمپلمان در سرم ممکن است نتایج منفی کاذب حاصل شود.

روش های آزمایش

manuall

تداخلات دارویی

کاربرد ندارد

اطلاعات تکمیلی

تست غربالگری PNH . این ازمایش برای موارد مشکوک به هموگلوبینوری حمله ای شبانه می باشد.

اساس این تست براین است که سوکروز، محیطی با قدرت یونی کم ایجاد می کند و موجب تسهیل در کمپلمان به گلبول های قرمز می شوند

منابع

—- بروشور کیت های مصرفی

—-کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال ۱۳۸۶

—- کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد ۱۳۸۷

—- www.aruplab.com

guest
۰ دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
دیدن همه‌ی نظرات

آخرین مقالات پزشکی برای مراجعین

Go to Top