همکار محترم؛

ممنون میشویم با اختصاص مدتی از وقت خود و تکمیل پرسشنامه نظر سنجی مخصوص مراکز همکار با آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر، ما را در رفع کاستیها و ارائه هر چه بهتر خدمات یاری فرمایید.

"*" indicates required fields

در صورت بروز مشکل ، امکان ارتباط سریع با مسئولین آزمایشگاه وجود داشته است؟
آیا برنامه ریزی انجام آزمایش ها زمانبندی خوبی دارد و طبق برنامه اجرا میشود؟
امکاناتی که برای ارسال نمونه به شکل صحیح و حفظ زنجیره سرد در اختیار شما قرار گرفته است ،چگونه است؟
عملکرد آزمایشگاه را در خصوص اطلاع رسانی در مورد کم بودن مقدار نمونه و عدم پذیرش نمونه چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه اطلاع رسانی انجام آزمایش های جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه تهیه و تدوین صورت حساب را چگونه ارزیابی میکنید؟
نحوه گزارش آزمایش های اورژانس را چگونه ارزیابی میکنید؟
نحوه پاسخگویی و راهنمایی پرسنل بخش ارسالی را چگونه ارزیابی میکنید؟
سرعت انجام خدمات آزمایشگاه را چگونه ارزیابی میکنید؟
تا چه میزان از دریافت جواب به صورت اینترنتی از سایت آزمایشگاه رضایت دارید؟
عملکرد آزمایشگاه در رابطه با تست‌هایی که به هر دلیل از چرخه کاری خارج میشوند (مثل اتمام کیت و...) و اطلاع رسانی از بازگشت به حالت اولیه را چگونه ارزیابی میکنید؟

نحوه دریافت جواب از آزمایشگاه فجر را بیان کنید؟*

ساعات کاری

شنبه تا چهار شنبه ۶صبح-۷عصر
پنجشنبه ۶صبح-۴عصر

 جوابدهی از ساعت ۴عصر  الی ۷ شب

۰۱۱۳۳۴۱۱۱۰۳-۵

آدرس آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه فجر در نقشه

آدرس : ساری ، ابتدای بلوار کشاورز ، ساختمان دکتر مهدوی