آزمایش PTT :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

 ptt  یک  ازمایش غربالگری مسیر داخلی انعقاد بوده وتاثیر هپارین وسایر  ضد انعقاد های مشابه را روی انعقاد خون بررسی می کند . طولانی شدن ptt   به علت نقائص فاکتوری به خصوص فاکتور های 8و9و11و12 است یا به علت وجود مهار کننده  ها مثل لوپوس  یا درمان با ضد انعقاد ها می باشد

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

زمان خونگیری 30 دقیقه تا یک ساعت قبل از دوز بعدی هپارین

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نمونه : پلاسما

ظرف : لوله درب ابی  (حاوی سیترات) ، بهتر است از لوله های سیتراته 3.2 به جای 3.8 استفاده شود.

موارد رد نمونه

* پرنکردن لوله به مقدار  نتایج را بی اعتبار می کند

* تکان خوردن زیاد نمونه باعث همولیز می شود

* مخلوط نکردن مناسب نمونه در لوله ازمایش  باعث اشتباه در نتیجه ازمایش می شود .

* شماش پلاکتی بالا یا سانتریفیوژ ناکافی نمونه مقادیر تست را کاهش می دهد

* هماتوکریت بالای 55 نتایج را به طور کاذب طولانی می کند .

روش های آزمایش

دستگاهی اتوماتیک

تداخلات دارویی

* آنتی استر یلاز ، سالیسیلات ها و آسکوربیک اسید  می توانند ptt را طولانی کنند .

* درمان ضد انعقاد با هپارین زمان ptt  را طولانی می کند

اطلاعات تکمیلی

در بزرگسالان 40-25 و در نوزادان در مقایسه با بزرگسالان ptt  بالاتری دارند در زمان تولد حدود 55 ثانیه است که تدریجا تا سن 6 ماهگی به حد طبیعی بزرگسالان می رسد .

زمان ptt  در موارد زیر طولانی است

* آفیبرینوژنمی

* انعقاد منتشر داخل عروقی

* نقص فاکتور های انعقادی

* نقص ویتامین k

* مصرف داروهای ضد انعقاد

* بیماران همودیالیزی

* بیماری فون –ویلبراند

* استفاده از محصولات تجزیه فیبرین وفیبرینوژن

* بیماری شدید کبدی

منابع

—- بروشور کیت های مصرفی

—-کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

—- کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

—- www.aruplab.com