آزمایش GTT – GCT :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

تشخیص دیابت حاملگی (GCT  و GTT)

عدم تحمل کربوهیدرات ها که برای اولین بار طی بارداری بروز میکند و یا تشخیص داده میشود را دیابت بارداری می نامند.

 این افراد ممکن است علامت دار یا بی علامت باشند.

اکثر مبتلایان به دیابت حاملگی بدون علائم می باشند و این مسئله لزوم انجام آزمایش غربالگری در خانم های باردار را نشان می دهد. غربالگری در مرحله اول از طریق ازمایش gct و در صورت لزوم و غیر نرمال بودن تست اول، تست gtt انجام می شود.

GCT 🙁 glucose challenge test) 

در این تست فرد صبحانه خورده به ازمایشگاه مراجعه کرده و پس از پذیرش 50 گرم پودر گلوکز در 300 سی سی اب حل شده و به فرد خورانده می شود که بهتر است محلول ارام ارام و در طول 5 دقیقه خورده شود.

پس از خوردن شربت فرد باد در حالت نشسته بوده و از انجام حرکات شدید نوشیدن چای و قهوه و مواد خوراکی خودداری کند.

اگر فرد دچار حالت تهوع و در نهایتا استفراغ شد نتایج قابل اطمینان نیست و نباید ازمایش ادامه پیدا کند.

پس از یک ساعت از خوردن شربت نمونه خون بیمار گرفته می شود.

تفسیر نتایج 

اگر قند خون کمتر از 130 باشد احتمال دیابت منفی است ولی اگر 130 یا بیشتر باشد ازمایش تحمل گلوکز با 100 گرم گلوکز انجام می شود که به این تست gtt می گویند .

OGTT:( oral glucose tolerance test )

در این تست فرد باید 8 تا 12 ساعت در حالت ناشتا باشد.

ابتدا یک نمونه خون در حالت ناشتا و قبل از خوردن 100 گرم پودر گرفته میشود. سپس 100 گرم پودر در 300 سی سی ( حدودا یک لیوان ) اب حل شده و به مریض داده می شود.سپس 3 بار دیگر هر یک ساعت یک نمونه گرفته می شود که در مجموع 4 نمونه از بیمار گرفته خواهد شد.

مقادیر قابل انتظار:

Ø    قند ناشتا :: 95

Ø    قند ساعت اول :: 180

Ø    قند ساعت دوم :: 155

Ø    قند ساعت سوم :: 140

تفسیر نتایج

اگر دو نمونه خون مساوی و یا بیشتر از نتایج ذکر شده در بالا باشند فرد مبتلا به دیبابت بارداری است.

اگر قند خون در یک نمونه برابر و یا بیشتر از موارد ذکر شده باشد باید در هفته 32 تا 36 تست دوباره تکرار شود.