آزمایش Cu :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

آمادگی بیمار

ناشتایی نیاز ندارد

 موارد رد نمونه

نمونه ایکتریک شدید مورد قبول نمی باشد.

تداخلات دارویی

غلظت های بالای گادولینیوم، ید و باریم در نتیجه آزمایش اختلال ایجاد می کند.

قرص های ضد بارداری خوراکی، استروژن ها، فنی توئین، کاربامازپین و فنوباربیتال منجر به افزایش سطح مس می شود.

اطلاعات تکمیلی

مس یک عنصر کمیاب اصلی و یک کوفاکتور برای چندین آنزیم کلیدی است. مس همچنین در ساخت هموگلوبین مورد نیاز است. مس در خون به سرولوپلاسمین متصل شده و از طریق صفرا دفع می گردد. این عنصر کمیاب نقش مهمی در تغذیه داشته و در پروتئین های مختلفی نظیر  سرولوپلاسمین٬ اریتروکوپرئین، سیتوکروم اکسیداز C و تیروزیناز وجود دارد.

کمبود مس هرچند نادر است ولی سبب بروز کم خونی هیپوکروم – میکروسیتیک، نوتروپنی و تغییرات استخوانی می شود. کمبود مس همچنین در بیماران تحت TPN (تغذیه کامل وریدی)، نوزادان و کودکان نارس و نیز کودکان نجات یافته از سوء تغذیه شدیدپروتئین- کالری دیده می شود.

دراین حالت کم خونی ایجاد شده به آهن و ویتامین ها پاسخی نداده و لکوپنی با شمارش لکوسیتی کمتر از 1500 میکرولیتر بر میلی متر مکعب دیده می شود.

منابع

معاونت بهداشت و درمان