۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com
mobile logo

آزمایش ASCA :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

آنتی بادی سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل (ANCA)

مترادفات

سیتوپلاسمیک ANCA (C-ANCA)، پرنوکلئار (ANCA –(P- ، میلوپراکسیداز، پروتئیناز ۳-

تعریف

ANCAS شامل یک گروهی از آنتی بادیهاست که با آنزیم موجود در سیتوپلاسم نوتروفیل باند می شود. آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل در بیماران با انواع شدید واسکولیت و نیز در برخی دیگر از بیماریها یافت می شود.

ANCAS ممکن است ارزش تشخیصی و پیش آگهی در بیماری داشته باشد.

روش

 آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل با استفاده از نوتروفیل های انسانی ( یامونوسیت ) که روی یک اسلاید شیشه ای ثابت شده اند سنجیده می شود . سرم انسانی به اسلاید اضافه میشود و به وسیله حضور آنتی بادیهای باند شده با سیتوپلاسم نوتروفیل تشخیص داده می شود.

ANCAS در سیتوپلاسم به وسیله ایمنوفلورسانس غیر مستقیم مشخص می گردد. به دلیل یک artifact که در طول فیکساتور اسلاید با اتانول اتفاق می افتد، پاترن های رنگ آمیزی مجزا مشاهده می شود (جدول ۲).

در  C-ANCAپاترن های رنگ آمیزی منتشر و گرانولی مشاهده می گردد. در مقایسه P-ANCA به صورت رنگ آمیزی اطراف هسته ای مشاهده می شود. گاهی اوقات یک پاترن اطراف هسته ای غیر تیپیک به عنوان A-ANCA و یاX-ANCA آشکار می شود.

پاترن های رنگ آمیزی متفاوت با اتصال به Ag های مختلف همراه شده است.

نتایج غیر طبیعی

C-ANCA: Ag که با C-ANCA همراه می شود پروتئیناز –۳ می باشد، تست کردن آنتی بادی به طوراختصاصی برای این آنزیم می توان C-ANCA را تائید کند .

C-ANCA مثبت همراه گرانولوماتوز وگنر مخصوصاٌ در بیماران با بیماری فعال دیده می شود.

جدول ۲- آنتی بادیهای سیتوپلاسمیک ضد نوتروفیل

همراهی کلینیک آنتی ژن هدف پاترن رنگ آمیزی
گرانولوماتوز وگنر پروتئیناز ۳ سیتوپلاسمی منتشر، گرانولر C-ANCA
پلی آرتریت ندوزامیکروسکوپی، میلوپراکسیداز اطراف هسته ای P-ANCA
سندرم چرج اشتراس،لاکتوفرین
گلومرونفریت هلالی ایدیوپاتیک، الاستاز
بیماریهای التهابی روده، کاتپسین
سندرم Felty,s ، دیگر Ag ها
HIV، اندوکاردیت، ناشناخته اطراف هسته ای غیرتیپیک A-ANCAیا

X-ANCA

بیماریهای التهابی روده

در ارتباط با وسعت و فعالیت بیماری، C-ANCA تقریباً یک حساسیت بین ۵۰ تا ۹۰% برای گرانوماتوز وگنر دارد.

 به علاوه اگر چه C-ANCA ممکن است به طور اتفاقی در تعداد از واسکولیت های دیگر دیده شود (مثل سندرم چرج اشتراس، پلی آرتریت ندوزا) C-ANCA به طور نسبی برای گرانولوماتوز وگنر اختصاصی با یک ویژگی بیش از ۹۰% می باشد.

در تعدادی، اما نه همه بیماران با گرانولوماتوز وگنر تیتر C-ANCA ممکن است که با فعالیت بیماری ارتباط داشته باشد. علاوه بر وجود یک مارکر تشخیصی، C-ANCA ممکن است یک نقش اتیولوژیک در گرانولوماتوز داشته باشد.

P-ANCA: با اتصال به آنزیم های مختلف که شامل میلوپراکسید از، لاکتوفرین، الاستاز، کاتپسین و غیره مربوط می شود.

P-ANCA و به ویژه آنتی بادیهای بر علیه میلوپراکسید از در حدود ۶۰% از بیماران با پلی آرتریت میکروسکوپی و سندرم چرج اشتراس دیده شده است. P-ANCA همچنین ممکن است در بیماریهای دیگری نیز دیده شود که شامل بیماری التهابی روده، پلی آرتریت و گلومرونفریت هلالی ایدیوپاتیک می باشد.

کاربردها

 اندازه­گیری ANCA سرم، میلوپراکسید از یا پروتئیناز ۳، ممکن است در ارزیابی بیماران باگرانولوماتوزوگنر مورد شک، سندرم های کلیوی، ریوی، یا واسکولیت سیستمیک استفاده شود.

وجود مقادیر ANCA مثبت نباید جای استفاده بیوپسی یا آنژیوگرافی را در تشخیص گرانولوماتوز وگنر یا واسکولیت بگیرد.

در بعضی بیماران انتخاب شده اندازه گیری سریال ANCA ممکن است در ارزیابی فعالیت یا موفقیت درمان مورد استفاده قرار گیرد .

اشتراک
اشاره به موضوع
guest

۰ دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
دیدن همه‌ی نظرات

راهنمای مراجعین

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۶صبح-۷عصر
پنجشنبه ۶صبح-۴عصر

 جوابدهی از ساعت ۴عصر  الی ۷ شب

 ۰۱۱۳۳۴۱۱۱۰۳-۵

آدرس آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه فجر در نقشه

آدرس : ساری، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پل شهید سردار نبوی، ساختمان دکتر مهدوی

آخرین مقالات پزشکی برای مراجعین

Go to Top