آزمایش Trypsin Activity Stool :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

آمادگی بیمار

 امادگی خاصی ندارد.

 زمان نمونه گیری

ترجیحا صبح ها نمونه گیری شود

 نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

 نمونه مدفوع باشد و زمان نمونه گیری تا تحویل ان به ازمایشگاه بیشتر از یک ساعت نگذشته باشد.

 موارد رد نمونه

نمونه کم باشد و تازه نباشد

 روش های آزمایش

روش تیتریمتری

تداخلات دارویی

بهتر است از مصرف انتی بیوتیک تا یک هفته قبل از انجام ازمایش خودداری شود.

اطلاعات تکمیلی

 در بیمارانی که فاقد انزیم گوارشی تریبسین میباشند و مشکل گوارشی دارند سنجش ان مهم می باشد.

 منابع

کتاب جامع تک یاخته شناسی دکتر غراوی