۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com
mobile logo

آزمایش T3up take :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

آمادگی بیمار

بیمار بهتر است ناشتا باشد.

زمان نمونه گیری

نیازی به ناشتایی نمی باشد

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

سرم وپلاسما

موارد رد نمونه

همولیز و لیپمیک و ایکتر بودن

روش های آزمایش

روش الایزا

تداخلات دارویی

ندارد

اطلاعات تکمیلی

  1. مقادیر T3 Uptakeبه همراه T4در تخمین اندکس تیروکسین آزاد (FT4I) استفاده می‏شود.
  2. جهت اندازه گیری غیر مستقیم پروتئین اتصال به تیروکسین و تخمینی از تیروکسین آزاد بکار می رود.

T3RU یک اندازه‏گیری غیر مستقیم محل‏های اتصال اشباع نشده بر روی گلوبولین اتصالی تیروئید (TBG) می‏باشد ولی سطوح T3 سرم را اندازه‏گیری نمی‏کند. در ابتدا در کاوش T3RU از گلبول­های قرمز خون استفاده می‏شد ولی بعداً گلبول­های قرمز جای خود را به رزین (resin) دادند. در سال­های اخیر تست‏های بهتری در دسترس قرار گرفته‏اند و استفاده از T3RU کاهش یافته است.

۸۰% از هورمون تیروکسین (T4) به صورت متصل با پروتئین TBG در خون گردش می کند و کمتر از ۲۰ % آن متصل با پرآلبومین و آلبومین می باشند و تنها ۰۳/۰% از T4 و ۳/۰% از T3 به طور آزاد در خون وجود دارند. شایان ذکر است که همین مقادیر بسیار اندک هستند که از نظر متابولیک فعال بوده و بر روی گیرنده های سلولی اثر می کنند.

از آنجائی که در روش های اندازه گیریT4، مقادیر هورمون متصل و آزاد، هر دو منظور می شوند و این میزان با غلظتTBG سرمی بستگی پیدا می کند و باز بخاطر اینکه این پروتئین در بعضی حالات از جمله حاملگی، مصرف هورمون های استروئیدی و بعضی داروها تغییر پیدا می کند، بهتر است جهت تفسیر آزمایشT4، عدد (T3RU ) T3Uptakeرا نیز در نظر گرفت. آزمایش T3RUبه طور مستقیم با TBG غیر اشباع سرم بستگی پیدا می کند، به این معنی که درصد TBGهای خالی از T4 که معیاری از T4آزاد سرم می باشد را بررسی می نماید. FTI یا اندکس  T4آزاد از حاصل ضرب T4 توتال در T3RU بخش بر ۱۰۰ بدست می آید.

روش مرجع: RIA

روش ارجح: Competitive RIA

سایر روش­ها: کمی لومینوسانس، الکترو کمی لومینوسانس،resin sponge uptake، charcoal bead uptake

مقادیر مرجع:

Ø    مردان: %۲۷ – %۳۷

Ø    زنان:%۲۰ – %۳۷

Ø    نوزادان : %۲۵ – %۳۷

تفسیر

  • مقادیر T3 Uptake به ­همراه  T4در تخمین اندکس تیروکسین آزاد (FT4I) استفاده می‏شود.
  • مقادیر برداشت T3(T3 uptake) تابعی از ظرفیت اتصالی هورمون تیروئید در سرم است. بسیاری از داروها، با T4 وT3 درون زا بر سر اتصال با جایگاه های پروتئین اتصالی، رقابت می کنند که ممکن است منجر به غیر طبیعی شدنT3 Uptake و FTI شود. حتی زمانی که هیچ نقص عملکرد تیروئید وجود نداشته باشد. شرایط فیزیکی که سطح گلوبولین متصل به تیروئید (TBG) را تغییر می دهد، ممکن است اثرات مشابهی داشته باشند.
  • شرایطی که مقادیر T3 uptake را کاهش می دهد عبارتند از: کم کاری تیروئید، حاملگی (بویژه در سه ماه سوم)، سطوح افزایش یافته استروژن، استروژن درمانی، هیپر پروتئینمی مادرزادی، هپاتیت حاد و داروهایی که تخمک گذاری را مهار می کنند.
  • شرایطی که مقادیر T3 uptake را افزایش می دهد عبارتند از: پرکاری تیروئید، هیپر تیروکسینمی دیس آلبومینمی فامیلی، بیماری کوشینگ، سوء تغذیه پروتئین، بیماری کبدی مزمن ، جراحی، سرطان پیشرفته کبد،هیپر تیروئیدی کاذب، نارسایی کلیه، سندروم نفروتیک، درمان با فنی توئین، درمان با هپارین، اورمی، دوز بالای سالسیلاتها و آنتی بیوتیکها.

منابع

تاب جامع تجهیزات آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیصی- دکتر حمید رضا سقا و همکاران- نشر میر

 Jacobs S. D, DeMott R. W, Oxley K. D, Laboratory test handbook, 3 rd,Lexi comp,2004,P: 1233-1234

 Norbert W. Tietz, Clinical Guide to laboratory tests,Saunders 1983,ISBN 0-7216-8885-3, P: 486-487

 Tietz Fundamental of Clinical Chemistry, 6rd ed.,Burtis CA and Ashwood ER, eds, Philadelphia, PA: WB Saunders  Co, 2008.

اشتراک
اشاره به موضوع
guest

۰ دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
دیدن همه‌ی نظرات

راهنمای مراجعین

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۶صبح-۷عصر
پنجشنبه ۶صبح-۴عصر

 جوابدهی از ساعت ۴عصر  الی ۷ شب

 ۰۱۱۳۳۴۱۱۱۰۳-۵

آدرس آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه فجر در نقشه

آدرس : ساری، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پل شهید سردار نبوی، ساختمان دکتر مهدوی

آخرین مقالات پزشکی برای مراجعین

Go to Top