آزمایش Lithium :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

لیتیم خون

لیتیم مترادف اسامی ذیل می  باشد :

 car bolith,  cibalith,Eskalith,lithane,lithobid

از لیتیم در درمان مرحله مانیک اختلالات خلقی ، مانیا وبه خصوص بیماری مانیک – دپرسیئ استفاده می شود .از لیتیم همچنین در درمان افسردگی ، تهاجم ،اختلال استرس به دنبال تروما واختلال سلوک در اطفال استفاده می شود .

آمادگی بیمار

در عرض 90 تا 120ساعت پس از شروع مصرف دارو، وضعیت ثابت steady-state ایجاد می شود.

زمان نمونه گیری

زمان نمونه گیری 12 ساعت پس از اخرین دوز دارو می باشد.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نمونه : سرم

ظرف :  لوله درب قرمز

نمونه باید در یخچال نگهداری شود.

موارد رد نمونه

  1. نمونه هایی که در لوله حاوی هپارین لیتیم گرفته شده باشد.
  2. نمونه که همولیز باشد.

روش های آزمایش

ISE

این تست در دو دستگاه cartium و starlyte v انجام می گردد. مواد مصرفی این دستگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

تداخلات دارویی

تیازیدها می توانند سبب بالا رفتن قابل توجه لیتیم سرم شوند.

اطلاعات تکمیلی

  2.5 – 1.5  meq /l پلی اوری، تاری دید، ضعف، لتارژی، سرگیجه، افزایش رفلکس ها، فاسیکولاسیون.

  3 –  2.5     meq /l  انقباضات میوکلونیک، بی اختیاری دفع، گیجی،  بی قراری، کوما، تشنج، افت فشار خون، اریتمی های قلبی.

  بیشتر از 4  meq /l کوما، مرگ.

منابع

— بروشور کیت های مصرفی

—کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

— کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

— www.aruplab.com