آزمایش Lipase :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

 

نام آزمایش

Lipase

آمادگی بیمار

بیمار باید به مدات 8-12 ساعت ناشتا باشد . فقط نوشیدن آب مجاز است .

موارد رد نمونه

همولیز شدید

تداخلات دارویی

دارو هایی ازقبیل بتانکول، کولینرژیک ها، کدئین، ایندومتاسین، مپریدین، متاکولین، مورفین میزان لیپاز را افزایش میدهند و یون کلسیم میزان لیپاز را کاهش میدهد

اطلاعات تکمیلی

این تست برای بررسی اختلالات پانکراس ، معمولا پانکراتیت استفاده می شود.

در شروع پانکراتیت (8- 4 ساعت ابتدایی) میزان لیپاز سرم همانند آمیلاز افزایش می یابد، اما مقادیر افزایش یافته لیپاز به مدت طولانی تری (10-7 روز) نسبت به آمیلاز در سرم باقی می ماند. افزایش 2 تا 50 برابری نسبت به محدوده مرجع گزارش شده است. افزایش لیپاز سرم لزوماً متناسب با شدت درگیری پانکراس نیست.

سطح لیپاز سرم در پانکراتیت حاد ، پانکراتیت مزمن ، سرطان لوزالمعده، کیست کاذب لوزالمعده، کوله سیستیت حاد، کلانژیت، انسداد مجاری خارج کبدی، نارسایی کلیه، انسداد یا انفارکتوس روده، التهاب یا تومور غده بزاقی و زخم پتپیک افزایش می یابد.

*در پانکراتیک حاد، افزایش سطح لیپاز غالباً با افزایش آمیلاز سرمی هماهنگ است. لیپاز دیرتر به اوج می رسد و بیشتر از آمیلاز بالا باقی می ماند. از این رو برای تشخیص تأخیری پانکراتیت حاد مفیدتر است.

*در پانکراتیک حاد همراه با هیپرلیپیدمیا فعالیت آمیلاز سرم ممکن است به صورت کاذب نرمال باشد. بنابراین اندازه گیری فعالیت هر دو آنزیم ضروری است.

*داروهای کولینرژیک و اَپیودها باعث افزایش سطح لیپاز سرم می شوند.

*بیماری کلیوی ممکن است سطح لیپاز سرم را بالا ببرد.

منابع

معاونت بهداشت و درمان