چنانچه در آزمایش خون هر دونفر MCV<80 و یا MCH<27 باشد، افراد مشکوک به تالاسمی مینور هستند، در این صورت اندازه گیری هموگلوبین A2 به روش HPLC انجام می گیرد. اگر در هر دو نفر HbA2>3.5  باشد. زوجین ناقل سالم (مینور) بوده و نیاز به مشاوره ویژه دارند. اگر در هر یک از دو نفر یا در هر دو HbA2<3.5 باشد، فرد به عنوان فقر آهن درمان می شود.

به مدت یک ماه درمان فقر آهن انجام می شود و پس از آن مجددا آزمایش گرفته می شود. اگر مشکل رفع شده بود، ازدواج بلامانع است.