توصیه می گردد زمان مراجعه به آزمایشگاه به گونه ای تنظیم شود که قبل از مصرف نوبت شیر بعدی نمونه گیری انجام شود. مثلا چنانچه نوزاد شما هر چهار ساعت شیر می خورد سه ساعت و نیم بعد از آخرین تغذیه نوزاد با شیر نمونه گیری انجام می شود.