سلام آزمایش هارمونی روشی غیر تهاجمی برای تشخیص تریزومی های جنین، براساس آنالیز و بررسی DNA جنین (Fetal DNA) موجود در خون مادر می باشد. آزمایش هارمونی روش غربالگری زود هنگام و قابل اطمینان برای تشخیص شایع­ترین اختلالات کروموزومی و تعیین جنسیت جنین با استفاده از خون مادر است که از هفته دهم بارداری به بعد انجام پذیر است. دقت این تست 99.7% می باشد.