برای اندازه گیری هورمون های مربوط به غربالگری سلامت جنین لازم نیست که خانم باردار ناشتا باشد فقط 4-3 ساعت پیش از خون گیری به غیر از مایعات، وعده غذایی دیگری میل نشود. در هر زمان از شبانه روز امکان خون گیری برای آزمایش های مذکور وجود دارد.