آزمایش ESR :
◀︎این آزمایش در بخش هماتولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

سدیمان یک اندازه گیری غیر اختصاصی التهاب است که برای ردیابی و ارزیابی عفونت و بیماری التهابی مبتنی بر ایمنی به خصوص نوع روماتیسمی به کار برده می شود. این تست یک نوع اندازه گیری پاتسخ التهابی مرحله حاد است.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

2 سی سی خون کامل در لوله درب مشکی که به نسبت 4به 1 با سیترات مخلوط شده باشد

موارد رد نمونه

* خون ناکافی

* لخته داشتن

* نمونه همولیز با عث رد نمونه می شود

روش های آزمایش

*دستگاهی  * دستی

تداخلات دارویی

*داروهایی که ممکن است ESR را افزایش دهند عبارتند از: دکستران، متیل دوپا OCP، پنی سیلامین، پروکائین آمید، تئوفیلین و ویتامین A.

*داروهایی که ممکن است موجب کاهشESR  شوند عبارتند از: آسپرین، کورتیزون و کینین.

اطلاعات تکمیلی

*پیش از ازمایش نمونه ها در 4 درجه نگه دارید.

* نمونه باید در عرض 4-6 ساعت پس از نمونه گیری دریافت ومورد ازمایش قرار گیرد .وتا 12 ساعت در دمای یخچال پایداری دارد

منابع

— بروشور کیت های مصرفی

—کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

— کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

— www.aruplab.com