آزمایش Citrate Urine :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

CITRATE URINE

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

معمولا وقتی بیمار دچار سنگ کلیه شده باشد، پزشک برای تشخیص نوع سنگ ازمایش فوق را درخواست می کند.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

ادرار 24 ساعته حاوی اسید کلریدریک 5 سی سی

نمونه تا زمان انجام آزمایش بایستی در یخچال نگه داری شود.

*نمونه در یخچال 7 روز و در فریزر تایک ماه پایداری دارد.

موارد رد نمونه

کاربرد ندارد

روش های آزمایش

manuall

تداخلات دارویی

پیرووات واگزالواستات تا غلظت 2میلی مولار باعث تداخل در ازمایش سیترات نمی شود .

اطلاعات تکمیلی

سیترات از تشکیل سنگ کلیه جلوگیری می کند که این امر از طریق اتصال به کلسیم صورت می گیرد درمان دارویی با سیترات پتاسیم در ممانعت از تشکیل برخی از سنگ ها مفید است .

منابع:

—- بروشور کیت های مصرفی

-کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

– کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

– www.aruplab.com