آزمایش Chloride :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نام آزمایش

کلر در سرم یا پلاسما

CL سرم یک الکترولیت مهم سرم وجزئ پانل های متابولیک است. البته کلر روی سرم و پلاسما و خون کامل و ادرار قابل انجام می باشد.

آمادگی بیمار

کاربرد ندارد

زمان نمونه گیری

کاربرد ندارد

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نمونه : سرم وپلاسما و خون کامل وادرار

ظرف : لوله درب قرمز یا لوله درب سبز وظرف کشت ادرار

موارد رد نمونه

* افزایش تری گلیسرید ها وپروتئین ها می توانند به طور کاذب مقادیر کلر را کم کنند .

* همولیز باعث نتیجه کاذب خواهد بود .

* بستن گارو می تواند نتیجه ازمایش را تغییر دهد .

روش های آزمایش

ISE

تداخلات دارویی

   داروهای : اندوژن * استازولامید * سیکلوسپورین * لیتیم * متیل دوپا و غیره سطح یون کلر را افزایش می دهند.

   داروهای : الدوسترون * بیکربنات * کورتیزون * فوروزوماید * مانیتول * متولازون و…سطح یون کلر را کاهش می دهند.

اطلاعات تکمیلی

افزایش یون کلر در موارد زیر دیده می شود:

نارسایی کلیوی حاد*بیماری کوشینگ * دهیدراسین * دیابت بیمزه * تزریق بیش از اندازه نرمال سالین و……

یون کلر در موارد زیر کاهش می یابد:

بیماری آدیسون * نارسایی احتقانی قلب * سوختگی ها * کتواسیدوز * اسعال واستفراغ شدید اسیدوز تنفسی مزمن *مسمومیت با آب و غیره.

منابع

—- بروشور کیت های مصرفی

—-کتاب اطلاعات جامع آزمایشگاهی تشخیص طبی سال 1386

—- کتاب مجموعه مستندات سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی مرداد 1387

—- www.aruplab.com