آزمایش Ceruloplasmin :
◀︎این آزمایش در بخش ایمونولوژی و سرولوژی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن

نوع: سرم

موارد رد نمونه

همولیز شدید نمونه

روش های آزمایش

الکتروکمی لومینسانس

تداخلات دارویی

در اثر مصرف استروژن یا قرص های ضد بارداری و داروهایی مانند کاربامازپین و فنوباربیتال و اسید والپروئیک افزایش می یابد.

اطلاعات تکمیلی

سرولوپلاسمین در نتیجه اتصال مس به آپوسرولوپلاسمین در کبد تولید می شود. این تست و سایر آزمایشات مربوط به مس برای تشخیص بیماری ویلسون و ارزیابی وضعیت متابولیسم مس در بدن به کار می روند.

کاهش سرولوپلاسمین و مس در خون و افزایش مس در ادرار در بیماری ویلسون دیده می شود .

این پروتیین فاز حاد ممکن است در بیماری های التهابی و آسیبهای بافتی و بعضی از سرطان ها نیز افزایش نشان دهد.