آزمایش Carbamazepin :
◀︎این آزمایش در بخش بیوشیمی آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

کاربامازپین

آمادگی بیمار 

نیاز به ناشتایی ندارد.

زمان نمونه گیری 

باید قبل از آخرین دوز مصرفی

نوع نمونه و نحوه جمع آوری آن 

 سرم یا پلاسما هپارینه بدون همولیز. مقدار:150 میکرولیتر

موارد رد نمونه 

نمونه همولیز

فریز و دفریز شدن نمونه

روش های آزمایش 

کمی لومینسانس

تداخلات دارویی 

بعضی از دارو ها به ویژه استامینوفن و وارفارین و فلوکستین و ایزونیازید و تئوفیلین و اریترومایسین و اتو سوکسیمید و بنزو دیازپین تداخل دارویی ایجاد می کنند.

بعضی از گیاهان دارویی از جمله جای کوهی در رئند متابولیسم این دارو تغییر ایجاد میکند.

اطلاعات تکمیلی 

این دارو جهت انواع تشنج ها وبعضی از انواع درد های عصبی استفاده میشود .

عوارض جانبی مصرف این دارو شامل سرگیجه عدم تعادل و خستگی و خواب الودگی و دو بینی و حرکات غیر ارادی چشم ها بثورات پوستی همراه خارش و تهوع واسهال یا یبوست و اختلال در عملکرد کبد و کاهش سذیم خون و کاهش گلبول های سفید خون و افزایش ائوزینوفیل شود.