۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com
mobile logo

آزمایش A.C.T.H :
◀︎این آزمایش در بخش هورمون آزمایشگاه فجر انجام میپذیرد.

  هورمون آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH) هورمونی است که اغلب به دنبال کاهش سطح گلوکوکورتیکوئیدها یا افزایش نیاز بدن در مواردی مانند استرس به دنبال افزایش ترشح هورمون هیپوتالاموسی CRH از بخش قدامی هیپوفیز آزاد می‌شود.

نوع نمونه قابل اندازه گیری:  پلاسما (EDTA دار)

حجم نمونه مورد نیاز:  ۱ml

شرایط نمونه گیری:

۱.  نیاز به ناشتایی نمی باشد. بعضی از آزمایشگاهها ناشتایی را توصیه می کنند.

۲.  الگوی خواب و وجود عوامل استرس زا را در بیمار بررسی کنید، زیرا می تواند بر روی نتایج  آزمون تأثیر گذار باشد..

ملاحظات نمونه گیری:

۱. بهتر است نمونه گیری صبح گاه ( ۸- ۶ صبح پس از خواب راحت شبانه) انجام شود.

۲. با رعایت اصول نمونه گیری از بیمار، نمونه خون وریدی گرفته و آن را در لوله  یا ویالهای های حاوی ضدانعقاد EDTA جمع آوری کنید.

۳. پس از نمونه گیری، محل  خونگیری را از لحاظ خونریزی یا هماتوم بررسی نمایید.

۴. در صورت استعمال داروهای مؤثر بر نتایج آزمایش، آن را در برگه آزمایش یادداشت نمایید.

۵.  از جمع آوری نمونه  سرم لیز، ایکتریک و یا لیپمیک اجتناب نمایید.

۶. پس از نمونه گیری لوله را در جای سرد یا بر روی یخ بگذارید. تا از تجزیه آنزیمی ACTH جلوگیری شود.

موارد عدم پذیرش نمونه:

      همولیز  و لیپمیک شدید نمونه.

     ذوب و فریز مکرر نمونه.

     حرارت دادن نمونه

    نمونه پلاسمای غیر از EDTA ، نمونه سرم، بافت و ادرار.

     نمونه جمع آوری شده در لوله های شیشه ای

     نمونه های بدون برچسب و یا با برچسب اشتباه

شرایط نگهداری:

۱.  پس از نمونه گیری بالافاصله نمونه خون را در سانتریفیوژ یخچال دار قرار داده و  پلاسما را جدا نمایید.

۲.  پلاسما جدا شده را  در لوله های پلاستیکی پلی استرن ریخته و  بالافاصله تا زمان آزمایش در فریزر (-۲۰oC یا-۷۰oC   ) نگه دارید.

۳.   جهت نگهداری طولانی مدت باید به نمونه، آپروتی‏نین (aprotinin) به میزان  ۵۰۰ ku/mlاضافه شود.

۴.  در صورت نبود سانتریفیوژ یخچادار بالافاصله پلاسما را جدا کرده و در فریزر قرار دهید.

۵.  در مورد نمونه های اورژانسی (STAT)، پلاسما را سریعاً جدا نموده و بر روی یخ خشک به بخش آنالیز هورمون انتقال دهید.

۶.  پایداری نمونه در فریزر  -۲۰oCتا ۳ روز، و در -۷۰oC تا ۱۴ روز، می باشد.

اطلاعات تکمیلی:

ACTH  حاوی ۳۹ ریشه آمینواسیدی است که انتهای آمینی ریشه‏های ۱ تا ۲۴ دارای فعالیت استروئیدوژنیک کامل هستند. در هیپوفیز قدامی POMC غالباً به ATCH و β-LPH تبدیل می‏شود که β-LPH مورد تجزیه پروتئولیتیک قرار گرفته و ایجاد γ-LPH و بتا اندورفین می‏کند. نیمه عمر ACTH تقریباً ۵ دقیقه است.  ACTHهورمونی است که سبب تحریک تولید کورتیزول می شود. کورتیزول، هورمون استروئیدی مهمی برای تنظیم متابولیسم قند، پروتئین و چربی، با سرکوب پاسخ سیستم ایمنی بدن و حفظ فشار خون است. به طور طبیعی، سطح ACTH هنگامی که کورتیزول کم است، افزایش می یابد و هنگامی که کورتیزول زیاد است، کاهش می یابد.سطوح افزایش یافته ‏ ACTH در بیماری آدیسون، بیماری کوشینگ، سندرم ACTH اکتوپیک و هیپرپلازی مادرزادی آدرنال (CAH) دیده می‏شود. سطوح کاهش یافته ACTH نیز در نارسایی ثانویه آدرنال، سندرم کوشینگ، نارسایی هیپوفیز، آدنوم یا کارسینوم آدرنال و به دنبال مصرف استروئید دیده می‏شود.

کاربردهای بالینی:

۱.  بررسی علت شناسی سندرم کوشینگ

۲.  افتراق علل هیپوفیزی از سندرم‏های کورتیکوستروئید و سایرعلل افزایش و کاهش دهنده ACTH.

۳.  ارزیابی تولید نابه­جای ACTH توسط نئوپلاسم‏ها.

۴.  ارزیابی نتایج جراحی هیپوفیز  از طریق اسفنوئید

۵.  پی‏گیری بیماران بعد از آدرنالکتومی دوطرفه

۶.  تشخیص سندرم Nelson (تومور هیپوفیز قدامی همراه با پیگمانتاسیون پوست متعاقب آدرنالکتومی دوطرفه)

۷.  ارزیابی کم­کاری ثانویه هیپوفیز

۸.  ارزیابی هیرسوتیسم

ü      در موارد مشکوک به نارسایی آدرنال (فوق کلیه) ، در صورتی که کورتیزول پلاسما کمتر از ۶ mg/dl  (۱۶۵ nmol/L) بوده و ACTH بیشتر از ۱۰۰ pg/ml  باشد، حاکی از  نارسایی آدرنال اولیه است و ناشی از ناتوانی هیپوفیز یا هیپوتالاموس نمی‏باشد.

روش مرجع: رادیو ایمیونومتریک اسی(IRMA)

روش ارجح: IRMA، ICMA

سایر روشها: EIMA،  IFMA، RIA

مقادیر مرجع:

 بزرگسالان: ۱۰ – ۶۰ pg/ml  ( در نمونه گیری  صبحگاهی)

نوزادان: ۱۰ – ۱۸۵ pg/ml

تفسیر: افزایش سطح ACTH در مبتلایان به سندروم کوشینگ می تواند به علت وجود تومور هیپوفیزی مترشحه ACTH، یا تومور غیر هیپوفیزی (اکتوپیک) مترشحه ACTH، غالباً در ریه، لوزالمعده، تیموس یا تخمدان باشد. سطحACTH بالاتر از ۲۰۰ pg/ml معمولاً نشانه تولید اکتوپیک ACTH است. چنانچه سطح ACTH در بیمار دچار سندروم کوشینگ از مقدار طبیعی کمتر باشد، در آن صورت علت افزایش فعالیت احتمالاً آدنوم یا کاریسینوم فوق کلیوی است.

در مبتلایان به بیماری آدیسون، افزایش سطح ACTH نشانگر نارسایی اولیه غده فوق کلیوی است، مانند تخریب غده فوق کلیوی به علت انفارکتوس، خونریزی، خود ایمنی، برداشت غده فوق کلیویتوسط جراحی، کمبود مادرزادی آنزیم یا سرکوب آدرنال در پی مصرف طولانی استروئید اگزوژن.

اگر سطح ACTH در فرد مبتلا به نارسایی فوق کلیوی، طبیعی یا پایین باشد، معمولاً شایع ترین علت کم کاری، نارسایی فعالیت هیپوفیزی یا هیپوتالاموسی می باشد.

سطح ACTH دستخوش تغییرات روزانه است که با تغییرات سطح کورتیزول مطابقت دارد. سطح نمونه های شبانگاهی (۸-۱۰ PM) غالباً نصف تا دوسوم سطح صبحگاهی (۴-۸ AM) است. این تغییرات روزانه معمولاً در هنگام بیماری (به ویژه نئوپلاسم) هیپوفیز یا غدد فوق کلیوی مختل می شود. به همین ترتیب استرس نیز می تواند موجب کاهش یا حذف این تغییرات طبیعی روزانه گردد.

در موارد مشکوک به آنانسفالی نیز ACTH در مایع آمنیوتیک اندازه گیری می شود. کاهش سطح آن در جنین های آنانسفال مشاهده می شود.

افزایش سطح: بیماری آدیسون(نارسایی اولیه غده فوق کلیوی)، سندروم آدرنوژنیتال (هیپرپلازی مادرزادی فوق کلیوی)، بیماری کوشینگ( هیپرپلازی فوق کلیوی وابسته به هیپوفیز)، سندروم ACTH اکتوپیک، استرس.

کاهش سطح: نارسایی ثانویه فوق کلیوی(نارسایی هیپوفیز)، کاهش فعالیت هیپوفیز، آدنوم یا کارسینوم فوق کلیوی، سندروم کوشینک، تجویز استروئید برو زا (اگزوژن).

عوامل مداخله گر :

      استرس (تروما، عوامل تب زا، هیپوگلیسمی)، خونریزی ماهیانه و بارداری می تواند موجب افزایش سطح کورتیزول گردد که به علت افزایش سطح ACTH  می باشد.

      به دنبال اسکن با رادیوایزوتوپ ها ممکن است سطح مقادیری که با روش رادیوایمیونواسی اندازه گیری می شود، تحت تأثیر قرار گیرد.

      داروهایی که ممکن است سبب  افزایش سطح ACTH شوند عبارتند از: استروژن ها، اتانل، وازوپرسین، آمینوگلوته تی مید، آمفتامین، انسولین، متی راپون، لوودوپا و اسپیرونولاکتون.

      پلاسمای هپارینه و مصرف کورتیکواستروئید برون زا (مانند دگزامتازون) موجب کاهش سطح ACTH  می شود.

توضیحات:

  • هورمون آزادکننده کورتیکوتروپین(CRH) که در هیپوتالاموس تولید می شود، سبب تولید ACTH در غده هیپوفیز قدامی می گردد که آن نیز موجب تحریک قشر فوق کلیوی و تولید کورتیزول می شود. افزایش سطح کورتیزول با میکانیزم پس نورد منفی، سبب کاهش ترشح CRH و ACTH می گردد.
  • در بیماران هیپوکورتیزولیسم ( کورتیزول کاهش یافته) افزایش سطح ACTH نشاندهنده نارسایی اولیه فوق کلیوی می باشد، در حالی که اگر ACTH افزایش نیابد حاکی از  نارسایی ثانویه فوق کلیوی با منشاء هیپوفیز یا هیپوتالاموس می باشد.
  • سطوح ACTH باید با سطوح کورتیزول مرتبط و هماهنگ باشد. تغییرات روزانه سطح ACTH با سطح کورتیزول تطابق دارد که در صورت طبیعی بودن الگوی خواب، بیشترین مقدار در صبح و کمترین مقدار آن در هنگام غروب است.

آمادگی بیمار

Ø    ۱۰ تا ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش ACTH باید ناشتا باشید. ممکن است پزشک از شما بخواهد که ۴۸ ساعت قبل از انجام این آزمایش رژیم غذایی کم کربوهیدرات داشته باشید. از پزشک در مورد غذاهایی که نباید بخورید سوال کنید.

Ø    ۱۲ ساعت قبل از انجام آزمایش از انجام ورزش خودداری کنید.

Ø    سعی کنید ۱۲ ساعت قبل از آزمایش استرس نداشته باشید

زمان نمونه گیری

بهترین زمان نمونه گیری ۸-۱۰ صبح می باشد.

تداخلات دارویی

بسیاری از داروها می توانند نتیجه این آزمایش را تغییر دهند. باید پزشک را در مورد هر نوع دارویی که مصرف می کنید ( چه با نسخه چه بی نسخه ) مطلع سازید.

اگر دارویی مثل کورتیکو استروئید مصرف می کنید که نتیجه آزمایش را تغییر می دهد ، باید ۴۸ ساعت قبل از انجام آزمایش مصرف آن را قطع کنید.

پزشک شما به شما می گوید که دقیقا تا چه مدتی می بایست این دارو های را مصرف کنید.

اطلاعات تکمیلی

نظیم ترشح کورتیزول با هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین (CRH) است که از هیپوتالاموس ترشح و موجب افزایش ترشح هورمون آدرنوکورتیکوتروپین (ACTH) از هیپوفیز می‌شود. ترشح این هورمون پلی پپتیدی موجب افزایش سطح خونی کورتیزول می‌شود. افزایش ترشح این هورمون موجب بیماری کوشینگ و کاهش ترشح آن موجب نارسایی ثانویه آدرنال می‌شود. آدرنوکورتیکوتروپین از پیشساز (pre-POMC) سنتز می‌شود و نیمه عمر آن ده دقیقه است.

افزایش میزان هورمون ACTH به دلایل زیر ممکن است اتفاق بیافتد

استرس روحی و یا فیزیکی (مثل انجام عمل جراحی اخیر و یا درد شدید)

بیماری مثل سندرم آدیسون (نارسایی غده آدرنال) ، سندرم کوشینگ (وجود تومور در غده هیپوفیز) و یا وجود تومور خارج از هیپوفیز (مثل ریه).

کاهش میزان هورمون ACTH به دلایل زیر ممکن است اتفاق بیافتد

صدمه دیدن غده هیپوفیز در عمل جراحی ، تابش اشعه ، سکته مغزی ، ضربه به سر و یا وجود تومور.

افزایش میزان کورتیزول به علت وجود تومور در غده آدرنال ( سندرم کوشینگ)

مصرف داروهای کورتیکو استروئیدی

اشتراک
اشاره به موضوع
guest

۰ دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
دیدن همه‌ی نظرات

راهنمای مراجعین

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه ۶صبح-۷عصر
پنجشنبه ۶صبح-۴عصر

 جوابدهی از ساعت ۴عصر  الی ۷ شب

 ۰۱۱۳۳۴۱۱۱۰۳-۵

آدرس آزمایشگاه

آدرس آزمایشگاه فجر در نقشه

آدرس : ساری، ابتدای بلوار کشاورز، جنب پل شهید سردار نبوی، ساختمان دکتر مهدوی

آخرین مقالات پزشکی برای مراجعین

Go to Top