۰۱۱-۳۳۴۱۱۱۰۳-۵ | contact@fajrlab.com

مدیر سایت

About مدیر سایت

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
So far مدیر سایت has created 82 blog entries.

تقدیر شهرداری ساری از آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی فجر جهت مشارکت فعال در طرح تفکیک زباله از مبدا

2020-07-27T11:12:30+00:00
تقدیر شهرداری ساری از آزمایشگاه ژنتیک و پاتوبیولوژی فجر جهت مشارکت فعال در طرح تفکیک زباله از مبدا2020-07-27T11:12:30+00:00

انجام تست های جدید متابولیکی با کمترین هزینه و در سریعترین زمان در آزمایشگاه فجر

2019-02-05T01:15:57+00:00
انجام تست های جدید متابولیکی با کمترین هزینه و در سریعترین زمان در آزمایشگاه فجر2019-02-05T01:15:57+00:00

سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا مهدوی ریاست محترم آزمایشگاه فجر ساری در هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

2018-12-11T00:11:31+00:00
سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا مهدوی ریاست محترم آزمایشگاه فجر ساری در هفتمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها2018-12-11T00:11:31+00:00
بارگذاری مطالب بیشتر
Go to Top